Pază specializată

PAZĂ SPECIALIZATĂ

Agenţii de pază sunt specializaţi, cu experienţă, cu pregătire profesională şi psihică conform legislaţiei în vigoare, avizaţi de organele abilitate şi atestaţi de Ministerul Muncii şi Justiției  Sociale. Menirea acestora este de a acționa în primul rând ca un factor de descurajare, preîntâmpinând comiterea unor fapte ilicite în obiectivul protejat, dar și de a identifica și elimina potențialele pericole.

În vederea îndeplinirii  în condiții optime a conceptului de calitate a serviciilor specifice de pază,  ţinem cont de condiţiile impuse de beneficiari cu privire la aspectul fizic, dotarea, ţinuta agenţilor şi întreprindem în permanență acţiuni specifice pentru abordarea unor măsuri preventive cât şi corective cât mai riguroase pentru garantarea calităţii serviciilor de securitate prestate pentru beneficiari.