Formare profesională

FORMARE PROFESIONALĂ

Secured SR organizează cursuri de calificare pentru ocupaţia AGENT DE SECURITATE.

Cursul este autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări și se finalizează cu eliberare de certificate de calificare recunoscute de către Ministerul Educației Naționale și Ministerul Muncii.